اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه سبک تفکر 36 سوالی TSI

پرسشنامه ی سبک های تفکر TSI : برای سنجش سبک های تفکر، از پرسشنامه ی سبک های تفکر استرنبرگ - واگنر (1991) استفاده شده است. با توجه به کثرت سوالات این پرسشنامه و عدم توجه کافی آزمودنی ها هنگام پاسخ دادن به سوالات، اصل پرسشنامه سبک های تفکر توسط محمدی (1389) اجرا و سپس با توجه به نتایج محاسبات آماری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ادراک از سبک فرزند پروری EMBU

این پرسشنامه برای سنج سبک های فرزند پروی ادراک شده ساخته شده است و دارای بیست وسه آیتم است.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده

این ابزار یک پرسشنامه خودسنجی است که توسط ریچی و فیتزپاتریک (۱۹۹۰) طراحی شده و میزان موافقت یا عدم موافقت پاسخ دهنده را با ۲۶ گویه که درباره وضعیت ارتباطات خانواده وی هستند در دامنه ۵ درجه ای مورد سؤال قرار می دهد. نمره ۴ معادل کاملا موافقم و نمره صفر معادل کاملا مخالفم است. ۱۵گویه اول مربوط به بعد

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده FAD

در زیر عباراتی درباره خانواده نوشته شده است . لطفا هر عبارت را با دقت مطالعه نمایید و مشخص کنید که این عبارت تا چه حد توصیف خانواده خود شماست . لازم است پاسخ شما مطابق نظرتان درباره خانواده خود باشد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل